• 20 czerwca 2018

Projekt: SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! to nowy projekt naszej fundacji, skierowany do osób młodych tzw. NEET, znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej. Działania zaplanowane w projekcie pomogą 24 uczestnikom projektu, w tym 12 osobom z niepełnosprawnością uzyskać kwalifikacje zawodowe, zwiększyć swoje kompetencje, zdobyć doświadczenie zawodowe poprzez staże u dolnośląskich pracodawców oraz podjąć zatrudnienie. Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje na stronie projektu w zakładce Projekty w realizacji SIĘGNIJ PO WIĘCEJ!

Facebook