Harmonogramy wsparcia

Bieżące informacje o realizacji projektu:

15 grudnia 2021
Szkolenia zawodowe i kompetencji cyfrowych. Zakończyło się szkolenie „Kompetencje cyfrowe” dla 2 uczestników. Uczestnicy zdali egzamin i otrzymali certyfikaty nabycia kompetencji cyfrowych. Gratulujemy! Jednocześnie 8 uczestników projektu bierze udział w szkoleniu „Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”. O wynikach szkolenia poinformujemy po jego zakończeniu.

Harmonogram wsparcia 07.12.2021

2 grudzień 2021

Harmonogram wsparcia na grudzień. Informujemy, że w zakładce Harmonogramy został opublikowany Harmonogram wsparcia na grudzień. Z powodu licznych zachorowań na Covid-19 zarówno uczestników projektu jak również wśród rodzin zespołu projektowego, z powodu kwarantanny i czasowego wyłączenia z powodu choroby, harmonogram może ulec zmianie.

Harmonogram wsparcia 02.12.2021

30 listopad 2021
Spotkania informacyjno-promocyjne i rekrutacja uczestników. W dniu dzisiejszym zakończyliśmy cykl spotkań informacyjno-promocyjnych i rekrutacyjnych w Dzierżoniowie, Jeleniej Górze, Wałbrzychu i we Wrocławiu. Liczba osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie pozwoliła na utworzenie jednej grupy uczestników, którzy rozpoczną udział w projekcie w m-cu grudniu. Jednocześnie przypominamy, że zaświadczenie z ZUS i PUP ważne jest 1 m-c od daty wystawienia.

Harmonogram wsparcia 19.11.2021

10 listopad 2021

Działania projektowe w toku. 20 uczestników projektu z pow. kłodzkiego, gmina Nowa Ruda, realizuje zaplanowanie działania projektowe. Uczestnicy otrzymują wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, trenerów warsztatów, specjalistów prawa i poradnictwa rodzinnego. Osoby z niepełnosprawnością są objęte wsparciem asystenta osoby niepełnosprawnej. Każdy z uczestników ma określony Indywidualną ścieżkę reintegracji, która będzie weryfikowana przez specjalistów (psycholog, doradca zawodowy) w trakcie uczestnictwa w projekcie. Monitoring realizacji IŚR pozwoli określić trafność działań i zgodność wybranej ścieżki z predyspozycjami uczestnika w obszarze społecznym i zawodowym.

20 października 2021
Harmonogramy wsparcia. Informujemy uczestników projektu, że w zakładce Harmonogramy wsparcia, publikujemy na bieżąco harmonogramy wsparcia jakie zostało zaplanowane dla poszczególnych grup uczestników. W przypadku pytań bądź zgłoszenia swojej nieobecności na zajęciach, prosimy o kontakt z biurem projektu lub danym specjalistą, który będzie realizował wskazaną formę wsparcia. Na życzenie uczestników, biuro projektu umożliwi kontakt telefoniczny ze specjalistą.

3 października 2021
Rozeznanie rynku na ustalenie cen rynkowych. W zakładce Aktualności będziemy publikować zapytania ofertowe w zakresie ustalenia cen rynkowych na terenie woj. dolnośląskiego, na: wynajmem sal na zajęcia indywidualne i grupowe; catering dla uczestników na zajęcia grupowe; usługi ubezpieczenia NNW uczestników projektu; usługi trenera warsztatów Umiejętności radzenia sobie ze zmianą i w sytuacji kryzysowej w formie wolontariatu; usługi asystenta osoby niepełnosprawnej w formie wolontariatu; usługi pośrednika pracy w formie wolontariatu; zakup smartfonów wraz z dostępem do platform umożliwiających udział w zajęciach online i Internetu. Zapraszamy zainteresowane osoby/podmioty do składania ofert.

6 września 2021
Uczestnictwo w projekcie. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, które są dostępne w zakładkach: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, Dokumenty rekrutacyjne, Dokumenty uczestnictwa w projekcie. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z biurem projektu. tel. tel. 71-3540036, 572107941; e-mail: office@eco-innova.pl; biuroprojektu@eco-innova.pl

1 września 2021
Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. AKTYWNIE W STRONĘ ZMIAN. Projekt realizowany jest na terenie woj. dolnośląskiego w powiatach: kłodzki, Wałbrzyski, Wałbrzych, karkonoski, Jelenia Góra, dzierżoniowski, wrocławski, Wrocław.
Biuro projektu czynne w godz. 8.00-12.00, w poniedziałki, środy, piątki. Adres: 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46A lok.12. tel. 71-3540036, 572107941; e-mail: office@eco-innova.pl; biuroprojektu@eco-innova.pl Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjno-promocyjnymi, które są dostępne w zakładce Materiały informacyjno-promocyjne i prezentowane w dokumentach: Informacja o projekcie, plakat projektu, ulotka informacyjna o projekcie

Informacja o projekcie AKTYWNIE W STRONĘ ZMIAN

Plakat AKTYWNIE W STRONĘ ZMIAN_A3

Ulotka AKTYWNIE W STRONĘ ZMIAN

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. AKTYWNIE W STRONĘ ZMIAN

Formularz rekrutacyjny AKTYWNIE W STRONĘ ZMIAN

Wniosek do ZUS, druk US-7

Wniosek do ZUS_WZÓR jak wypełnić

Oświadczenia uczestnika przystąpienie do projektu

Zakres danych osobowych Uczestnika

Obowiązek informacyjny-RODO-komplet

Zobowiązanie Uczestnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Umowa na wzór kontraktu socjalnego

Wykaz obszarów objętych programem rewitalizacji

Arkusz diagnostyczny dla osób z niepełnosprawnością

Wniosek o wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dziećmi / osobą zależną