Bieżące informacje o realizacji projektu:

Harmonogramy wsparcia

20 maja 2021

Podsumowanie działań projektowych. Partnerzy projektu informują, że zaplanowane cele projektu oraz wskaźniki produktu i rezultatu zostały osiągnięte.  107 uczestników wzięło udział w stażach zawodowych organizowanych u dolnośląskich przedsiębiorców, zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami zawodowymi. Mimo panującej epidemii koronawirusa, 56 uczestników podjęło zatrudnienie w tym 52 osoby na umowę o pracę; wskaźniki w tym zakresie przekroczyły 100%. Wszyscy uczestnicy otrzymali kompleksowe wsparcie specjalistów, trenerów i zespołu projektowego. Uczestnicy, którzy nie mogli podjąć zatrudnienia po zakończeniu stażu z powodu zamknięcia branży, np.  gastronomia, hotelarstwo z powodu Cpovid-19, otrzymują dalsze wsparcie fundacji (po projektowe) w zakresie poszukiwania miejsc pracy lub innych aktywności zawodowych na lokalnym rynku pracy (staże zawodowe, wolontariat czasowy, dalsze kształcenie). Dziękujemy opiekunom projektu z Instytucji Pośredniczącej za wsparcie jakiego nam udzielali podczas realizacji projektu.

Drodzy  Uczestnicy,  zapraszamy do dalszego kontakt z fundacją, aby móc Was wspierać w aktywnościach na rynku pracy. Zapraszamy do udziału w kolejnych projektach.

31 marca 2021

Zakończenie okresu realizacji projektu. Dzisiaj jest ostatni dzień realizacji projektu. Informujemy wszystkich uczestników, że do dnia 15 kwietnia br. przyjmujemy w biurze projektu dokumenty związane z realizacją projektu- bieżące za marzec 2021 i zaległe z poprzednich okresów. Szczególnie dla osób które zostały dotknięte choroba Covid-19, organizujemy pomoc wolontariuszy z przekazywaniu dokumentów- prosimy zgłaszać do biura projektu potrzeby w tym zakresie. biuroprojektu@eco-innova.pl tel.572107941.

Podsumowanie zrealizowanych działań projektowych zostanie opublikowane po 30 kwietnia br. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom za udział w projekcie.

4 stycznia 2021

Ruszają szkolenia zawodowe! w tym miesiącu 11 uczestników odbędzie szkolenia zawodowe zgodnie z IPD w zawodach: „pracownik gospodarczy”, „pracownik obsługi biurowej”, „pracownik oczyszczania miasta”. Organizatorem szkolenia jest Spółdzielnia Socjalna Help z Inowrocławia. Również w tym m-cu, uczestnicy z nowej grupy otrzymają wsparcia psychologa, trenera pracy (osoby z niepełnosprawnoścą) i pośredniak pracy.

12 grudnia 2020

Informujemy, że zespół projektowy jest chory na Covid-19.  Prosimy o wyrozumiałość, gdyż w m-cu grudniu biuro projektu prowadzą zdalnie i poprzez dyżury wolontariusze. Wiemy, że koronawirus negatywnie wpływa na  zdrowie uczestników, osoby które potrzebują wsparcia w tym trudnym okresie prosimy o kontakt z naszymi wolontariuszami tel. 572107941 lub mailem biuroprojektu@eco-innova.pl  office@eco-innova.pl

5 listopada 2020

Wsparcie doradcy zawodowego.  W tym miesiącu nowa grupa uczestników przystąpi do projektu. Kolejnych 11 osób otrzyma wsparcie specjalistów – doradcy zawodowego, a następnej kolejności psychologa, trenera pracy (osoby z niepełnosprawnością), pośrednika pracy, opiekunów stażystów. Zgodnie z opracowanym Indywidualnym planem działania, nowi uczestnicy odbędą zindywidualizowane szkolenia  zawodowe. Informujemy, że zespół projektowy pracuje zdalnie; do biura projektu można dostarczać dokumenty poprzez włożenie do skrzynki na drzwiach; w sytuacji koniecznej może awizować telefonicznie spotkanie w biurze, tel. 572107941 lub mailem biuroprojektu@eco-innova.pl  office@eco-innova.pl

20 października 2020

Nowe staże  zawodowe! Mimo panującej epidemii koronawirusa, udało się wynegocjować z pracodawcami warunki przyjęcia na staż uczestników projektu, którzy oczekiwali na nowe terminy obiecywane przez firmy, które deklarowały przystąpienie do organizowania staży zawodowych.  Uczestnicy odbywający  staże mają szanse na zatrudnienie w miejscach odbywania stażu, zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

30 września 2020

Informacja o dodatkowej rekrutacji i przedłużeniu okresu realizacji projektu.  Informujemy, że planujemy przedłużenie okresu realizacji projektu do 31 marca 2021r.  W przypadku wyrażenia zgody przez Instytucję Pośredniczącą- Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, zweryfikujemy gotowość  uczestników do udziału w projekcie z listy rezerwowej sporządzonej podczas rekrutacji uczestników. W przypadku rezygnacji uczestnika z listy rezerwowej, przeprowadzimy dodatkową rekrutację Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o zgłaszanie się do biura projektu telefonicznie i mailowo.

tel. 572107941, biuroprojektu@eco-innova.pl  office@eco-innova.pl

10 września 2020

Spotkania z pośrednikiem pracy. Zapraszamy uczestników do zgłaszania potrzeb dodatkowego wsparcia w zakresie rozmowy, konsultacji i pomocy w zakresie pozyskania miejsca stażu lub samego odbywania stażu,  przygotowania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do prezentacji własnej osoby i dokumentów na rozmowie rekrutacyjnej, pozyskania informacji o aktualnych ofertach z lokalnego rynku pracy oraz uzyskania zatrudnienia. W związku z tym, że niektórzy uczestnicy, którzy podjęli zatrudnienie po odbyciu stażu nie wykorzystali wszystkich godzin wsparcia pośrednika pracy przewidzianych w projekcie, zatem istnieje możliwość przesunięcia tych godzin dla uczestników potrzebujących większego wsparcia. Zgłoszenia do biura projektu tel. 572107941, office@eco-innova.pl biuroprojektu@eco-innova.pl

31 sierpnia 2020

Uwaga! Staże zawodowe. Informujemy, że kierownictwo projektu podjęło szereg dodatkowych działań aby każdy z uczestników projektu miał zapewniony staż zawodowy najbliżej miejsca zamieszkania. Pozyskanie miejsca stażu wymaga zaangażowania zespołu projektowego w tym pośrednika pracy. Ponieważ profil zawodowy odbycia stażu został określony dla każdego uczestnika, dlatego tylko w wyjątkowych sytuacjach związanych z Covid-19, możemy zmieniać uzgodnione z pracodawcami terminy odbycia stażu. Prosimy uczestników o przekazywanie bieżących informacji o  sytuacji gdy w zaplanowanym terminie odbywanie stażu nie będzie możliwe z powodów zdrowotnych.

Biuro projektu tel. 572107941, office@eco-innova.pl   biuroprojektu@eco-innova.pl


3 sierpnia 2020

Kontynuujemy współpracę z pracodawcami. Kolejne osoby po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych podjęły staże zawodowe w pow. wałbrzyskim i  pow. kłodzkim. pracodawcy odmrażają przyjmowanie do pracy naszych stażystów i uczestników zainteresowanych relokacją. Realizacja  projektu  jest przedłużona jest do 31.12.2020r., więc wszyscy nasi uczestnicy będą mogli rozwijać się zawodowo mimo trudnej sytuacji w związku z Covid-19.

31 lipca 2020

Informujemy, że w dalszym ciągu ograniczamy bezpośredni kontakt  uczestników z biurem projektu w związku z Covid-19.  Biuro projektu od 01.08.2020r. będzie czynne dwa dni w tygodniu  we wtorek i w piątek od 10.00-14.00.  Ograniczenie pracy biura spowodowane jest stanem chorobowym  pracowników fundacji w związku z Covid-19.

03 lipca 2020

Ograniczenie działania biura projektu w związku z Covid-19.  Z przykrością informujemy, że w związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na Covid-19  wśród osób bezpośrednio współpracujących z fundacją, zmuszeni jesteśmy zamknąć biuro fundacji oraz biuro projektu do bezpośredniego kontakt z osobami z zewnątrz.  Jedyna droga kontaktu jest telefon i email. Korespondencje prosimy przesyłać poczta lub kurierem i będzie kierowana do kwarantanny. Osoby współpracujące przy realizacji projektu otrzymały osobne informacje dotyczące kontaktu. Obowiązuje do odwołania.

30 czerwca 2020

Zbliżamy się do końca  realizacji projektu. Dzisiaj mija pierwotny termin realizacji projektu. Informujemy naszych uczestników, że ostatnia grupa 12 osób odbywa szkolenia zawodowe, po zdanym egzaminie kwalifikacyjnym zostaną skierowani do odbywania stażu zawodowego. Dla każdego uczestnika przygotowane jest już miejsce stażu, a uczestnicy którzy ukończyli staże podejmują zatrudnienie. Pandemia trochę przeszkadza w kontaktach ale z zachowaniem dyscypliny sanitarnej mamy nadzieje osiągnąć zaplanowane cele i wskaźniki.

15 czerwca 2020

Szkolenia zawodowe. Uczestnicy skierowani na szkolenia zawodowe: odbędą je w okresie 16.06.2020r. do  13.07.2020r, zgodnie z harmonogramem wsparcia/ zakładka Harmonogramy. W przypadku zmian terminów biuro projektu będzie każdego uczestnika informować indywidualnie. Wybrany wykonawca zgodnie z zasadą konkurencyjności to Spółdzielnia Socjalna HELP z Inowrocławia. Szkolenia zakończa się egzaminem kwalifikacyjnym.

30 maja 2020

Przedłużenie okresu realizacji projektu.  Informujemy, że okres realizacji został wydłużony do 31.12.2020r. Trwająca epidemia wyhamowała działania projektowe i nie wszyscy uczestnicy mogli kontynuować działania zgodnie z planem. W celu umożliwienia wszystkim uczestnikom równego dostępu do wsparcia oraz osiągnięcia zaplanowanych w projekcie celów i wskaźników, wydłużenie okresu realizacji projektu było konieczne.

25 maja 2020

Informujemy, że aktualnie biuro projektu działa następująco:
Uczestnicy i osoby z zewnątrz kontakt bezpośredni:
-poniedziałek i czwartek godz. 10.00- 16.00  (obowiązują maseczki i dezynfekcja rak przy wejściu do biura).
-codziennie od 8.00-16.00, zdalnie telefon  572107941,  email: biuroprojektu@eco-innova.pl , office@eco-innova.pl
-przyjmowanie ofert w przetargach i zamówieniach codziennie od 8.00-16.00, poprzez domofon, lub dzwonek do drzwi.

15 maja 2020

Szkolenia zawodowe. Informujemy, że Organizator projektu podjął decyzję, że uczestnicy skierowani na szkolenie zawodowe w zawodach: pomoc kuchenna, pracownik obsługi biurowej, pracownik gospodarczy, odbędą  szkolenia w trybie 1:1 (trener -uczestnik) z powodu panującej epidemii oraz obowiązku stosowania przepisów sanitarnych w okresie epidemii. W związku z powyższym, każdy uczestnik będzie indywidualnie informowany o terminach zajęć, miejscu zajęć oraz otrzyma bezpośredni kontakt z trenerem. W przypadku pytań prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 572107941.

30 kwietnia 2020

Realizacja projektu w okresie epidemii. Informujemy uczestników projektu, że biuro projektu działa tylko zdalnie. Dokumenty prosimy przesyłać pocztą. W związku z  panującą epidemią koronawirusa, specjaliści odpowiedzialni za przeprowadzenia działań projektowych, osobiście będą kontaktować się z uczestnikami aby potwierdzać zaplanowane spotkanie. Ponieważ  otrzymali Państwo nr tel. kontaktowych do specjalistów: pośrednik pracy, doradca zawodowy, psycholog, trener pracy, trener aktywnego poszukiwania pracy, opiekunowie stażystów, pracodawcy, dlatego prosimy indywidualnie zgłaszać swoje potrzeby jeżeli w zaplanowanych przez biuro projektu terminach nie moglibyście brać udział w zajęciach. Telefon kontaktowy do biura projektu codziennie od poniedziałku do soboty od 8.00-18.00,  tel. 572107941 lub mail: biuroprojektu@eco-innova.pl

20 kwietnia 2020

Staże zawodowe w okresie epidemii. W związku z panującą epidemią, 2 uczestników projektu nie może odbywać stażu z powodu choroby. Pozostałe osoby odbywają staż, a pracodawcy zastosowali maksymalne środki bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi sanepidu. W tym miesiącu kolejnych 6 uczestników przystąpiło do stażu zawodowego mimo panującej epidemii. Pracodawcy przygotowali stanowiska pracy odpowiednio zabezpieczone z wykorzystaniem możliwości lokalowych przedsiębiorstwa. 3 osoby odbywają staż na stanowisku pracownik ds. rachunkowości i księgowości, 2 osoby na stanowisku pracownik gospodarczy, jedna osoba na stanowisku pracownik obsługi biurowej.

24 marca 2020

UWAGA z powodu epidemii koronowirusa, wprowadzamy zmiany w realizacji projektu.
Zapraszamy do zapoznania się harmonogramem wsparcia na m-c kwiecień 2020 i kolejne miesiące w zakładce Harmonogramy wsparcia od 12.2019. Biuro projektu będzie czynne tylko
zdalnie, obsługa przez tel. 572107941, e-mail: biuroprojektu@eco-innova.pl office@eco-innova.pl

10 marca 2020

Szkolenie zawodowe dla kolejnej grupy uczestników projektu. W tym miesiącu kolejnych 12 uczestników projektu odbędzie szkolenie zawodowe, zgodnie z określoną ścieżką wsparcia w Indywidualnym Planie Działania. W ramach zasadny konkurencyjności został wybrany wykonawca szkolenia, Spółdzielnia Socjalna HELP z Inowrocławia. Egzamin kwalifikacji zawodowych przeprowadzi Kancelaria Ekonomii Społecznej non profit Sp. z o.o. z Inowrocławia. Szkolenie będzie prowadzone w zawodach: pracownik rachunkowości i księgowości dla 5 osób, pracownik gospodarczy dla 4 osób, pracownik obsługi biurowej dla 2 osób i kierownik budowy- zwiększenie kompetencji dla inżyniera budownictwa 1 osoba.

28 luty 2020

Rozliczenie wniosków o refundację wynagrodzenia opiekuna stażysty. Informujemy wszystkich pracodawców, że zgodnie z informacją przesłaną mailem z biura projektu, wszystkie złożone wnioski o refundację dodatku do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty, prosimy uzupełnić o dokumenty źródłowe, potwierdzające wypłatę kwoty dodatku, zapłatę składek ZUS i podatku dochodowego od wypłaconej kwoty dodatku za dany miesiąc. Nieuzupełnione bieżące wnioski, nie będą rozpatrzone do czasu przekazania ww. dokumentów, o czym szczegółowo informowaliśmy w przesłanych mailach.

10 luty 2020

Wsparcie mobilności geograficznej – dodatek relokacyjny. W ramach zdania 5 Rozwój doświadczenia zawodowego, 4 uczestników projektu – mężczyźni, złożyli wnioski o przyznanie dodatku relokacyjnego w związku z podjęciem zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. Dwie osoby w zawodzie pracownik oczyszczania miasta, dwie osoby w zawodzie pracownik ds. rachunkowości i księgowości, w tym jedna osoba z wyższym wykształceniem. Dotychczas żadna z uczestniczek projektu nie zgłosiła chęci podjęcia zatrudnienia poza miejscem zamieszkania.

30 stycznia 2020

Kolejne szkolenia zawodowe zakończone. Dla 24 uczestników projektu dobrze rozpoczął się nowy rok, ponieważ ukończyli szkolenia zawodowe, zdali egzamin i uzyskali kwalifikacje w zawodach: pracownik oczyszczania miasta (14 osób), pracownik ds. rachunkowości i księgowości (8 osób), brukarz (2 osoby). Zgodnie z zasada konkurencyjności wybrano wykonawcę szkoleń firmę COGITO Centrum Kształcenia sp. z o.o. z Rzeszowa; egzamin kwalifikacyjny przeprowadziła fundacja VCC z Lublina. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin kwalifikacyjny i zostali skierowani na staże do wybranych pracodawców w pow. wałbrzyskim, dzierżoniowskim, świdnickim, wrocławskim.

14 stycznia 2020

Wsparcie trenera pracy dla osób z niepełnosprawnością. Czterech uczestników projektu zostało objętych wsparciem trenera pracy. Wsparcie realizowane jest na terenie powiatu dzierżoniowskiego i świdnickiego, zgodnie z indywidualnymi potrzebami uczestników. Celem wsparcia jest kompleksowa pomoc uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu, zdobywaniu doświadczenia zawodowego na stażu, prowadzącego podjęcie trwałego zatrudnienia. Zgodnie z umową, tren pracy jest zobowiązany do składania sprawozdań z realizacji wsparcia indywidualnie dla każdego uczestnika. Kierownik projektu prowadzi bieżący monitoring działań trenera pracy i osiągnięć uczestników w projekcie.

5 stycznia 2020

Witamy uczestników w Nowym Roku. Życzymy wszelkiej pomyślności i zapraszamy do kontynuowania uczestnictwa w projekcie.
W tym miesiącu aż 24 osoby zakończy udział w projekcie, gdyż dobiegają końca 4 miesięczne staże zawodowe. Pośrednik pracy przygotował oferty pracy dla wszystkich uczestników kończących staże zawodowe. Kierownik projektu przeprowadził rozmowy z pracodawcami w przedmiocie zatrudnienia stażystów. Z analizy zebranych informacji wynika, że wszyscy uczestnicy z grupy Boguszów-Gorce nie są zainteresowani podjęciem pracy. Pracodawcy u których odbywają staże nie deklarują przyjęcia ich do pracy po zakończeniu stażu. Wielu uczestników z tej grupy oświadczyło, że rozważy podjęcie zatrudnienia w innym terminie.

30 grudnia 2019

Nowy Partner projektu. Informujemy, że od 18 grudnia 2019r., za zgodą Instytucji Pośredniczącej, nastąpiła zmiana Partnera projektu. Nowym Partnerem projektu jest Pani Jolanta Woźnica Ośrodek Szkoleniowo- Doradczy z Inowrocławia. Umowa partnerska z poprzednim Partnerem BATTRE Małgorzata Kaczmarek została rozwiązana w 11.2019r. Mamy nadzieję, że współpraca z nowym Partnerem będzie przebiegać bez problemów, co pozwoli osiągnąć zaplanowane cele i rezultaty projektu.
Kontakt do partnera projektu: persona.ino@wp.pl , tel. 668111688.  Partner projektu realizuje szkolenia zawodowe i wspiera Lidera w realizacji projektu we wszystkich obszarach.

20 grudnia 2019

Wsparcie w projekcie. Informujemy uczestników, że zgodnie z opublikowanymi harmonogramami w zakładce Harmonogramy realizacji wsparcia od 12.2019, w m-cu grudniu 2019 realizowane jest wsparcie dla poszczególnych grup uczestników z Boguszów-Gorce, z Wałbrzycha (nowa grupa 12 osób), z Nowej Rudy (2 grupy), z Dzierżoniowa 2 grupy oraz dla osób dołączonych do tych grup z Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, Trzebnicy i Wrocławia. Wsparcie przebiega zgodnie z planem. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość odbycia zajęć przez uczestnika w innej grupie pod warunkiem poinformowania biura projektu.

16 grudnia 2019

Szkolenia zawodowe. Informujemy, że za zgodą Instytucji Pośredniczącej, szkolenia zawodowe dla 24 uczestników  w okresie 12.2019- 01/2020 będzie organizowała Fundacja w związku ze zmianą Partnera projektu.

15 grudnia 2019

Zatrudnienie uczestników projektu. 12 uczestników projektu z grupy w Wałbrzychu, odbyło spotkania z pośrednikiem pracy, zakończyło staż zawodowy realizowany w Przedsiębiorstwie CEROMA s.c. R.Cembrzyński, A.Rogalski, Z.Majda. Wszyscy uczestnicy otrzymali propozycje pracy od właścicieli firmy, w zawodzie pracownik utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych. 11 uczestników podjęło zatrudnienie, 1 uczestnik odmówił przyjęcia oferty pracy. Gratulujemy uczestnikom bardzo dobrych wyników na stażu potwierdzonych opiniami pracodawcy, życzymy powodzenia w pracy.

9 grudnia 2019

Zmiana godzin pracy biura projektu. Uprzejmie informujemy uczestników projektu, że zmieniamy godziny pracy biura projektu. Od 15 grudnia 2019r. do odwołania biuro projektu będzie czynne w poniedziałki i środy od 8.00 do 16.00 i w piątki od 8.00 do 14.00. Dodatkowo online pod adresem biuroprojketu@eco-innova.pl oraz tel. 572107941. Zapraszamy.

2 grudnia 2019

INFORMACJA dla uczestników projektu. Od grudnia 2019 roku do zakończenia projektu, bieżące Harmonogramy realizacji wsparcia będą publikowane w nowej zakładce
Harmonogramy realizacji wsparcia od 12.2019
Zapraszamy uczestników projektu do bieżącego zapoznawania się z publikowanymi harmonogramami.

11 listopada 2019

Wsparcie doradcy zawodowego dla kolejnej grupy uczestników w Dzierżoniowie. W okresie od 13.11.do 20.11.2019r., kolejnych 12 uczestników  z pow. dzierżoniowskiego, świdnickiego i kłodzkiego otrzyma indywidualne wsparcie  doradcy zawodowego. Harmonogram wsparcia publikujemy poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia_Zad. 1_12.11.2019

30 października 2019

Rusza wsparcie dla kolejnych dwóch grup uczestników projektu. W okresie od 04.11.do 15.11.2019r., kolejnych 24 uczestników otrzyma indywidualne wsparcie  doradcy zawodowego i psychologa. Po zdiagnozowaniu ich predyspozycji zawodowych oraz wyznaczeniu ścieżki rozwoju zawodowego, zostaną skierowani na szkolenia zawodowe zgodnie ze wskazaniem w Indywidualnym Planie działania i opinii psychologicznej. Harmonogram wsparcia opublikujemy na początku listopada.

15 października 2019

Staże zawodowe ciąg dalszy. Kolejna grupa uczestników projektu11 osób przystąpiło do odbycia staży zawodowych u pracodawców w pow. kłodzkim i jeleniogórskim. Uczestnicy projektu będą zdobywać praktyczną widzę w zawodach pracownik obsługi biurowej, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna, sprzedawca. W trakcie odbywania stażu uczestnicy będą mieli zapewnione  wsparcie pośrednika pracy, który przygotuje dla nich oferty pracy, aby po zakończeniu stażu mogli podjąć pracę w miejscu odbywania stażu lub u innego pracodawcy.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.5_15.10.2019

12 października 2019

Rozpoczęły się warsztaty motywacyjne dla 12 uczestników projektu z grupy Nowa Ruda 2.  Warsztaty motywacyjne będą prowadzone przez psychologów, którzy przygotowali dla uczestników ciekawą formę pracy w małych grupach aby jak najlepiej przygotować ich do podjęcia nauki na stażach zawodowych oraz wejścia na rynek pracy.
Harmonogram realizacji wsparcia zad.2_12.10.2019 

Harmonogram realizacji wsparcia zad.2_12.10.2019_2

1 października 2019

Staże zawodowe. Od 1 października uczestnicy z grupy Boguszów-Gorce i Nowa Ruda 1,  będą rozpoczynać  staże zawodowe u pracodawców w pow. wałbrzyskim i kłodzkim. 24 osoby podejmą praktyczną naukę w zawodach: sprzedawca, pracownik obsługi biurowej, pracownik gospodarczy, pomoc kuchenna. Stażyści przez 4 miesiące będą poznawać praktyczną stronę zawodów, w których uzyskali kwalifikacje. Organizator staży zawodowych dla 36 uczestników w porozumieniu z przedsiębiorstwami przyjmującymi na staż, opracował programy stażu i przygotował miejsca stażu, pracodawcy wyznaczyli opiekunów stażystów. W trakcie odbywania stażu będzie prowadzony monitoring przebiegu stażu wraz z analizą potrzeb przedsiębiorstw w związku z planowanym zatrudnieniem stażystów po zakończeniu stażu.

Harmonogram realizacji  wsparcia zad.5_01.10.2019

27 września 2019

Rekrutacja do projektu. Informujemy osoby zainteresowane udziałem  w projekcie, że na bieżąco przyjmujemy zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie. Aktualnie tworzona jest grupa ze zgłoszeń kandydatów z pow. wrocławskiego, trzebnickiego i milickiego  (12 osób) oraz z pow. wałbrzyskiego, dzierżoniowskiego, świdnickiego (12 osób). Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z biurem projektu tel. 572107941.

21 września 2019

Kolejne szkolenia zawodowe w zawodzie pracownik gospodarczy rozpoczęte. Uczestnicy projektu, którzy zostali skierowani na szkolenie zawodowe w zawodzie pracownik gospodarczy w Nowej Rudzie, rozpoczynają zajęcia w ramach realizacji Zadnia 4 Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe. Harmonogram wsparcia poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.4_21.09.2019

10 września 2019

Uczestnicy projektu z grupy Wałbrzych, w dniu 12.09.2019r., otrzymają wsparcie psychologa w ramach działań  Zadania 2 Wsparcie motywacyjno-aktywizujące, Indywidualne wsparcie psychologiczne. Zajęcia odbędą się w Wałbrzychu, dla 6 osób, zgodnie z harmonogramem wsparcia, który prezentujemy poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.2_10.09.2019

4 września 2019

Informujemy, że Grupowe poradnictwo zawodowe  dla uczestników z grupy Nowa Ruda 2 odbędzie się w dniach  5,6,7.09.2019r., w Nowej Rudzie. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.1_04.09.2019

2 września 2019

Informujemy, że uczestnicy projektu z grupy Nowa Ruda 1 i Nowa Ruda 2 rozpoczynają szkolenia zawodowe w zawodach: pracownik obsługi biurowej,  pomoc kuchenna, pracownik gospodarczy w okresie od 3.09.2019r. do 12.10.2019r. Wykonawcą szkolenia jest firma szkoleniowa VINCI Group Sp. z o.o. z Brzegu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji we wskazanych  zawodach. Wsparcie udzielane jest w ramach Zadania 4 Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramami wsparcia.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.4_02.09.2019

23 sierpnia 2019

Kolejna grupa uczestników rozpoczyna szkolenie zawodowe. Uczestnicy projektu z grupy Boguszów- Gorce w okresie od 26.08.2019r., do 06.09.2019r., wezmą udział w szkoleniu zawodowym „Profesjonalny sprzedawca  z elementami marketingu”. Wykonawcą szkolenia jest firma szkoleniowa VINCI Group Sp. z o.o. z Brzegu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w tym zawodzie.  Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem wsparcia poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.4_23.08.2019

10 sierpnia 2019

Wsparcie doradcy zawodowego dla nowej grupy uczestników.
W dniach 12,13,14.08.2019r., kolejna grupa 12 uczestników z Nowej Rudy, otrzyma wsparcie doradcy zawodowego w ramach Zadania 1  Określenie ścieżki wsparcia i indywidualne poradnictwo  w zakresie Indywidualnego poradnictwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD. Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.1_10.08.2019

8 sierpnia 2019

Zmiana Partnera projektu. Informujemy, że nastąpiła zmiana Partnera projektu. Nowym Partnerem projektu jest BATTRE Małgorzata Kaczmarek, 59-220 Legnica , ul. Stanisławowska 11/1. Kontakt: biuro@battre.pl tel. 608328778.  Pani Małgorzata Kaczmarek pełni funkcje kierownika projektu. Siedziba biura projektu jest we Wrocławiu, ul. Legnicka 46A lok.12.  Partner projektu  jest odpowiedzialny za realizację szkoleń zawodowych oraz prowadzeniem wsparcia w zakresie relokacji uczestników projektu w związku z podejmowaniem pracy poza miejscem zamieszkania.

6 sierpnia 2019

12 uczestników projektu, rozpoczyna staże zawodowe. W okresie od 7.08.2019r. do 6.12.2019r., realizowane będą staże zawodowe przez 12 uczestników w zawodzie „pracownik utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych” w Wałbrzychu, w przedsiębiorstwie  CEROMA s.c. Pracodawca zobowiązał się do zatrudnienia uczestników po zakończeniu stażu. Staże zawodowe realizowane są w ramach Zadania 5 Rozwój doświadczenia zawodowego.
Zapraszamy do zapoznania się za Harmonogramem wsparcia poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.5_06.08.2019

21 lipca 2019

Informujemy, że Uczestnicy projektu z grupy Boguszów-Gorce w dniach 23,24,25.07.2019r.,  otrzymają wsparcie doradcy zawodowego – Grupowe poradnictwo zawodowe, w ramach zadania 1. Zajęcia grupowe odbędą  się  zgodnie z harmonogramem wsparcia. Uczestników z tej grupy, zapraszamy w dniach 26 i 27.07.2019r., na Trening aktywnego poszukiwania pracy, a w dniach 31.07.2019r., i 01.08.2019r., na Warsztaty motywacyjne, prowadzone przez psychologa w ramach zajęć grupowych Zadnie 2 Wsparcie motywacyjno-aktywizujące. Uczestnicy z grupy Nowa Ruda  w dniach 31.07.2019r., i 02.08.2019r., otrzymają indywidualne wsparcie psychologiczne w ramach zadania 2.  Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem wsparcia poniżej.
Harmonogram realizacji wsparcia zad.1_21.07.2019 

Harmonogram realizacji wsparcia zad.2_24.07.2019

Harmonogram realizacji wsparcia zad.2_29.07.2019

20 lipca 2019

Rozpoczynamy szkolenie zawodowe „Pracownik utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych”, dla 12 uczestników projektu w dniach od 22 lipca do 6 sierpnia br. w Wałbrzychu.  Partner projektu RECENTIA Szkoły Kursy szkolenia Marta Dajewska, wybrał wykonawcę szkolenia,  firmę szkoleniową VINCI Group Sp.  z o.o.  z Brzegu. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu zewnętrznego, który przeprowadzi Fundacja VCC z Lublina, jako jednostka certyfikująca.
Zapraszamy uczestników do zapoznania się z harmonogramem wsparcia poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.4_20.07.2019

16 lipca 2019

Trening aktywnego poszukiwania pracy, poradnictwo zawodowe. W dniach od 18 do 23 lipca br. będą realizowane zajęcia dla uczestników projektu: grupowe poradnictwo zawodowe oraz trening aktywnego poszukiwania pracy dla grup w Wałbrzychu i nowej Rudzie. Uczestników prosimy o zapoznanie się z Harmonogramami realizacji wsparcia, które zamieszczamy poniżej.
Harmonogram realizacji wsparcia zad.1_16.07.2019 

Harmonogram realizacji wsparcia zad.2_16.07.2019

13 lipca 2019

Warsztaty motywacyjne oraz trening aktywnego poszukiwania pracy. W ramach działań Zadnia 2 Wsparcie motywacyjno- aktywizujące, w dniach  15 i 16.07.2019r. odbędą się dwudniowe Warsztaty motywacyjne, zajęcia grupowe z psychologiem dla uczestników projektu z grupy wałbrzyskiej 12 os. i grupy z Nowej Rudy 12 os. Na warsztatach uczestnicy otrzymają  wsparcie psychologa w zakresie zwiększenia motywacji  i wiary w siebie oraz budowania proaktywnych postaw  na rynku pracy. W ramach tego samego zadania, przeprowadzony będzie Trening aktywnego poszukiwania pracy, zajęcia grupowe w dniach 18 i 19.07.2019r. dla uczestników z grupy z Wałbrzycha, w dniach 22 i 23.07.2019r. dla uczestników z grupy z Nowej Rudy.
Harmonogramy realizacji wsparcia zamieszczamy poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia  zad.2_13.07.2019

Harmonogram realizacji wsparcia zad.2_16.07.2019

08 lipca 2019

Poradnictwo zawodowe ciąg dalszy. W dniach od 9 do 11 lipca br. będzie realizowane wsparcie dla uczestników projektu – Grupowe poradnictwo zawodowe. Zajęcia będą prowadzone w Wałbrzychu dla grupy 12 uczestników. zgodnie z Harmonogramem realizacji wsparcia, który zamieszczamy poniżej. Jednocześnie informujemy, że od 10 lipca realizowane będzie Indywidualne poradnictwo zawodowe dla nowej grupy 12 uczestników w Boguszowie Gorcach pow. wałbrzyski. Harmonogramy realizacji wsparcia zamieszczamy poniżej
Harmonogram realizacji wsparcia zad.1_08.07.2019 

Harmonogram realizacji wsparcia zad.1_09.07.2019

17 czerwca 2019

Wsparcie dla uczestników projektu rozpoczęte. W dniu 18.06.2019r doradcy zawodowi będą udzielać wsparcia uczestnikom projektu zakwalifikowanych do projektu. Indywidualne doradztwo zawodowe będzie realizowane w Nowej Rudzie i Wałbrzychu w okresie od 18.06.2019r. do 29.06.2019r., dla 24 uczestników projektu. Harmonogram realizacji wsparcia zamieszczamy poniżej.

Harmonogram realizacji wsparcia zad.1 17.06.2019

05 czerwca 2019

Rozeznanie rynku na wybór sal, badan lekarskich oraz wolontariuszy do prowadzenia zajęć grupowych treningu aktywnego poszukiwania pracy oraz poradnictwa zawodowego. Zapraszamy zainteresowane osoby/firmy do składania ofert. Poniżej  opis warunków jakie musza spełniać zainteresowane osoby/firmy. Zapraszamy do składania ofert.
Rozeznanie rynku na sale 

Rozeznanie rynku – Trening aktywnego poszukiwania pracy

Rozeznanie rynku – Grupowe poradnictwo zawodowe

Rozeznanie rynku – Usługi badania lekarskie

Rozeznanie rynku na catering

Rozeznanie rynku na usługi ubezpieczenia NNW

Rozeznanie rynku na materiały szkoleniowe

29 maja 2019

Jutro upływa termin składania ofert na indywidualne doradztwo zawodowe. Zainteresowane osoby mogą jeszcze składać oferty, dokumentacja jest dostępna pod linkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1186542#
Zgodnie z zasadą konkurencyjności wybrani będą doradcy zawodowi do udzielenia indywidualnego wsparcia uczestnikom projektu. Zapraszamy również do składania ofert na wykonanie doradztwa zawodowego grupowego w formie wolontariatu. Niebawem opublikujemy ogłoszenie.

16 maja 2019

Projekt ZAWODOWY IMPULS rozpoczęty. Zapraszamy osoby po 30 roku życia, bezrobotne i bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie woj. dolnośląskiego, na obszarach rewitalizowanych oraz w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Bielawa, Bolesławiec, Dzierżoniów, Jawor, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Lubań, Nowa Ruda, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śl., Zgorzelec, Złotoryja, do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje o projekcie zawarte są w dokumencie Opis projektu ZAWODOWY IMPULS. Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie, proszone są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego i przysłanie do biura projektu mailem lub pocztą lub dostarczenie do biura projektu w godzinach pracy biura /informacja w opisie projektu/. Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi dokumentami w projekcie, w tym w szczególności Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie i Umową uczestnictwa w projekcie, które prezentujemy poniżej.

Formularz zgłoszeniowy Recentia

Formularz zgłoszeniowy Battre

Formularz zgłoszeniowy Persona

Umowa uczestnictwa w projekcie z załącznikami

Opis projektu Partner Recentia

Opis projektu Partner Battre

Opis projektu Partner Persona_1

Opis projektu Partner Persona_2

Plakat projektu Partner Recentia

Plakat projektu Partner Battre

Plakat projektu Partner Persona_1

Plakat projektu Partner Persona_2

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie AKTUALIZACJA 07.08.2019

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie AKTUALIZACJA 22.12.2019

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie AKTUALIZAJA 18.05.2020

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie AKTUALIZACJA 07.12.2020

Obszary rewitalizacji ZAWODOWY IMPULS

Umowa uczestnictwa w projekcie z załącznikami

Wniosek o wsparcie trenera pracy

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów opieki

Arkusz diagnostyczny potrzeb osób niepełnosprawnych