Harmonogramy wsparcia

Bieżące informacje o realizacji projektu:

30 marca 2023

Zaproszenie do składania ofert na usługi: poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, poradnictwo prawne, poradnictwo rodzinne, badania lekarskie, wynajem sal,  w związku z realizacją projektu 

Rozeznanie rynku na usługi  poradnictwa psychologicznego w ramach projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY

Rozeznanie rynku na usługi  poradnictwa zawodowego w ramach projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY

Rozeznanie rynku na usługi  indywidualnego poradnictwa specjalistycznego- poradnictwo rodzinne w ramach projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY

Rozeznanie rynku na usługi  indywidualnego poradnictwa specjalistycznego- poradnictwo prawne w ramach projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY

Rozeznanie rynku dot. oszacowania ceny rynkowej usługi badania lekarskie Uczestników w projekcie „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”

Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia grupowe/warsztaty w projekcie „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”

12.września 2022

Rozeznanie rynku na usługi  indywidualnego poradnictwa specjalistycznego poradnictwo prawne w ramach projektu  „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY” – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

Rozeznanie rynku na usługi indywidualnego poradnictwa specjalistycznego- usługi tłumacza z języka ukraińskiego na język polski w ramach projektu „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY” – wsparcie dla uchodźców z Ukrainy

20 maja 2022
Szkolenia kompetencji cyfrowych i zawodowe. Informujemy że zakończyły się szkolenia kompetencji cyfrowych. 20 uczestników zwiększyło swoją wiedzę z zakresu kompetencji cyfrowych. Szkolenia zawodowe realizujemy w zawodach „Pracownik serwisu sprzątającego sprzątacz/sprzątaczka- pokojowa/pokojowy”.

30 marca 2022
Staże zawodowe. Uczestnicy projektu odbywają staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców w powiecie kłodzkim, wałbrzyskim, ząbkowickim i dzierżoniowskim.

30 listopada 2021
Wsparcie szkoleniowe w projekcie. Rozpoczynamy szkolenia zawodowe dla  20 uczestników projektu, którzy zgodnie z Indywidualną Ścieżka Reintegracji zostali zakwalifikowani do odbycia szkolenia w  kwalifikacji zawodowej „Pracownik serwisu sprzątającego sprzątacz/sprzątaczka- pokojowa/pokojowy”. Każdy z uczestników zostanie powiadomiony o terminie i miejscu odbycia szkolenia. Zapraszamy do kontaktu z biurem projektu.

10 listopada 2021
Informujemy, że ciągle trwa rekrutacja do projektu AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY. Zapraszamy osoby chętne do udziału w projekcie, spełniające warunki uczestnictwa określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, który znajduje się w zakładce projekty w realizacji
https://eco-innova.pl/projekt-akademia-pozytywnej-zmiany/
Wypełniony Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać mailem na adresy:
biuroprojektu@eco-innova.pl  office@eco-innova.pl  spoldzielnia.invest@op.pl  lub dostarczyć do biura projektu: Wrocław, ul. Legnicka 46A lok.12, lub do siedziby Partnera projektu Spółdzielnia Socjalna INVEST, Nowa Ruda, ul. Zaułek 12
Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa i materiałami informacyjno-promocyjnymi.
Jednocześnie informujemy, że Uczestnicy zakwalifikowani do projektu będą powiadomieni oraz  zostaną zaproszeni do podpisania umowy na wzór kontraktu socjalnego w pierwszym dniu wsparcia na spotkaniu z psychologiem.

20 października 2021
Harmonogramy wsparcia
.  Informujemy uczestników projektuże w zakładce Harmonogramy wsparcia, publikujemy na bieżąco harmonogramy wsparcia jakie zostało zaplanowane dla poszczególnych grup uczestników. W przypadku pytań bądź zgłoszenia swojej nieobecności  na zajęciach, prosimy o kontakt z biurem projektu lub danym specjalistą, który będzie realizował wskazaną formę wsparcia. Na życzenie uczestników, biuro projektu umożliwi kontakt telefoniczny ze specjalistą.

3 października 2021
Rozeznanie rynku na ustalenie cen rynkowych. 
W zakładce Aktualności  będziemy publikować zapytania ofertowe w zakresie ustalenia cen rynkowych  na terenie woj. dolnośląskiego na: wynajmem sal na zajęcia indywidualne i grupowe; catering dla uczestników na zajęcia grupowe;  usługi ubezpieczenia NNW uczestników projektu; usługi trenera warsztatów Umiejętności radzenia sobie ze zmianą i w sytuacji kryzysowej w formie wolontariatu; usługi trenera pracy w formie wolontariatu; usługi pośrednika pracy w formie wolontariatu; zakup smartfonów wraz z dostępem do platform umożliwiających udział w zajęciach online i Internetu. Zapraszamy zainteresowane osoby/podmioty do składania ofert.

6 września 2021
Uczestnictwo w projekcie. 
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie  prosimy o zapoznanie się z Regulaminem projektu oraz dokumentami rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, które są dostępne w zakładkach: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcieDokumenty rekrutacyjne,Dokumenty uczestnictwa w projekcie. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy z biurem projektu. tel. tel. 71-3540036, 572107941; e-mail: office@eco-innova.plbiuroprojektu@eco-innova.pl

1 września 2021
Informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do projektu pt. AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY. Projekt realizowany jest na terenie woj. dolnośląskiego w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną INVEST. Biuro projektu czynne w godz. 8.00-12.00, w poniedziałki, środy, piątki. Adres: 53-674 Wrocław, ul. Legnicka 46A lok.12. tel. 71-3540036, 572107941; e-mail: office@eco-innova.plbiuroprojektu@eco-innova.pl  Prosimy o zapoznanie się z materiałami informacyjno-promocyjnymi, które są dostępne w zakładce Materiały informacyjno-promocyjne i prezentowane w dokumentach:  Informacja o projekcie, plakat projektu, ulotka informacyjna o projekcie

Informacja o projekcie AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY

Plakat AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY A3

Ulotka AKADEMIA POZYTWYNEJ ZMIANY

Regulamin_AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY

Formularz rekrutacyjny AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY

Wniosek do ZUS, druk US-7

Wniosek do ZUS_WZÓR jak wypełnić

Oświadczenia uczestnika przystąpienie do projektu

Zakres danych osobowych

Obowiązek informacyjny RODO komplet

Zobowiązanie uczestnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Umowa na wzór kontraktu socjalnego

Wykaz obszarów objętych programem rewitalizacji

Arkusz diagnostyczny dla osób z niepełnosprawnością

Wniosek o wsparcie trenera pracy

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Wniosek o zwrot kosztów opieki nad dziećmi / osobą zależną