Projekt autorski realizowany od IV.2013 w trybie ciągłym ze środków własnych fundacji oraz dotacji pozyskanych w ramach współpracy z NGO i przedsiębiorstwami. W ramach projektu powstają działania, które pozwalają zrozumieć społeczeństwu jak technologie informacyjne pomagają dbać o naturalne środowisko. Działania prowadzone są na terenie całego woj. dolnośląskiego.