Projekt realizowany we współpracy z NGO w okresie VII.2013-V.2014, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu 118 osób z woj. dolnośląskiego zwiększyło kompetencje informatyczne na poziomie Start i Core, uprawniające do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence,ECDL) – jednolity dla całej Unii Europejskiej.