Zarządzanie projektem we współpracy z NGO i zespołem szkół publicznych w okresie VI.2015-XII.2015, współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach projektu powstanie edukacyjna gra komputerowa do edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.