W ramach współpracy międzynarodowej Fundacja ECO-INNOVA z partnerem włoskim Summer Holidays Travel z Mediolanu,  w okresie od 01.2020 do 07.2020, zrealizowała  projekt grantowy, rozszerzający  projekt standardowy pt. „Mamy POWER do działania” o portal WWW z aplikacją mobilną dla osób z grupy NEET.

Projekt uzyskał finansowanie  z grantu udzielonego przez Fundację Fundusz Współpracy w  ramach  projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową” w ramach działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa, oś IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

Partnerzy wypracowali wspólnie nowe rozwiązanie w postaci responsywnego portalu WWW „NEET want job” oraz aplikację dla urządzeń mobilnych.

Proponowane rozwiązanie kierowane jest do grupy docelowej grantobiorcy oraz grupom docelowym z kraju partnera. Wypracowane rozwiązanie, będzie bardzo pomocne również grupie docelowej u Partnera, w pierwszej kolejności młodzieży NEET 15-29l. poszukującej możliwości nabycia doświadczenia zawodowego w branży turystycznej, w drugiej kolejności pracodawcom z branży turystycznej i innych branż, którzy będą zainteresowani wykształceniem osoby młodej z grupy NEET 15-29l.w danym zawodzie, przyjęciem na staż i zatrudnieniem zgodnie z potrzebami swojego przedsiębiorstwa lub też będą oferować zatrudnienie dla osób NEET 15-29l., które już posiadają kwalifikacje i nabyły doświadczenia zawodowego poprzez staż.

 

 

PORTAL WWW (www.neetjob.eu)

APLIKACJA NA URZĄDZENIA MOBILNE 

PREZENTACJA UPOWSZECHNIAJĄCA ROZWIĄZANIE