Projekt realizowany we współpracy z NGO w okresie I.2015-VI.2015, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu 130 osób z woj. dolnośląskiego nabędzie umiejętności komputerowych na poziomie ECDL Start, które pozwolą na uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ang. European Computer Driving Licence, ECDL).