Projekt realizowany w partnerstwie ze szkoła publiczną i przedsiębiorstwem, w okresie od V.2014-IV.2015, współfinansowany ze środków fundacji i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Programu Norweskiego. W ramach projektu powstał Polski Portal Bioróżnorodności.