Bieżące informacje o realizacji projektu:

Harmonogramy wsparcia

20 czerwca 2020

Uczestnicy projektu otrzymują wsparcie psychologa.  20 uczestników projektu z pow. wałbrzyskiego i m. Wałbrzych, otrzyma wsparcie psychologa w ramach zadania 1. Diagnoza indywidualnej sytuacji społeczno-zawodowej Uczestników projektu wraz z opracowaniem Indywidualnych Ścieżek Reintegracji, Część 1.  Pogłębiona diagnoza sytuacji społecznej i osobistej Uczestnika projektu wraz z opracowaniem Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w obszarze społecznym. Zajęcia z psychologiem będą realizowane zgodnie z harmonogramem wsparcia, dostępnym w zakładce Harmonogramy wsparcia.

10 czerwca 2020

W ramach procedury rozeznanie rynku w celu ustalenia ceny rynkowej usługi pracownika socjalnego dla uczestników projektu, w związku z realizacją projektu „POTENCJAŁ JEST W NAS!” nr RPDS.09.01.01-02-0025/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 9.1  Aktywna integracja, w załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe. Zapraszamy do złożenia ofert na załączonych formularzach wraz z załącznikiem nr 1  i przesłanie na adres biuroprojektu@eco-innova.pl lub office@eco-innova.pl zgodnie ze wskazaniem w zapytaniu.

Rozeznanie rynku – usługa pracownika socjalnego

8 czerwca 2020

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi badania lekarskie dla uczestników projektu „Potencjał jest w NAS!” Zapytanie o cenę usługi oraz formularz oferty znajdują się poniżej:

Rozeznanie rynku na usługi badania lekarskie

26 maja 2020

W ramach procedury rozeznanie rynku w celu ustalenia ceny rynkowej za wynajem sal i dostarczenie cateringu dla uczestników, w związku z realizacją projektu „POTENCJAŁ JEST W NAS!” nr RPDS.09.01.01-02-0025/19 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 9.1  Aktywna integracja, w załączeniu przesyłamy zapytanie ofertowe. Zapraszamy do złożenia ofert na załączonych formularzach wraz z załącznikiem nr 1  i przesłanie na adres biuroprojektu@eco-innova.pl lub office@eco-innova.pl zgodnie ze wskazaniem w zapytaniu.

Rozeznanie rynku na wynajem sali     Rozeznanie rynku na catering

25 maja 2020

Rekrutacja do projektu POTENCJAŁ JEST W NAS! Zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie pow. wałbrzyskiego i m. Wałbrzych , legnickiego i m. Legnica, pow. kłodzkiego i pow. jaworskiego do zgłaszania się do udziału w projekcie. Prosimy o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego, na podstawie którego będziemy mogli zakwalifikować Państwa do udziału w projekcie. Formularz można pobrać tutaj: Formularz zgłoszeniowy.

15 maja 2020

POTENCJAŁ JEST W NAS! , to nowy projekt naszej fundacji.  Rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne. Działanie 9.1  Aktywna integracja. Informacje o projekcie znajdują się w opisie projektu.  Informacji o działaniach  i udzielanym wsparciu uczestnikom projektu udziela biuro projektu fundacji, tel. 572107941, mail: biuroprojektu@eco-innova.pl

Opis projektu

Plakat projektu
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie