Z powodu rezygnacji kilku uczestniczek z udziału w projekcie, zespół zarządzający podjął decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej rekrutacji do projektu. Zgodnie z zaplanowanymi działaniami w projekcie, nowe uczestniczki dopiero w styczniu 2018 roku będą mogły podjąć staż zawodowy lub zatrudnienie, po otrzymaniu obligatoryjnych form wsparcia, tj. poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenie zawodowe. Wymienione formy wsparcia są na bieżąco udzielane uczestniczkom, aby jak najszybciej mogły podjąć staż zawodowy lub prace po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych w wybranych przez nie obszarach i zgodnych z IPD.