Europejski Zielony Ład i nasze działania. Co wiemy o Europejskim zielonym ładzie? Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Nasze działania mają na celu zbliżyć interesariuszy zielonego ładu w codziennej pracy projektowej. Nasze małe sukcesy (?zielone miejsca pracy?) dobrze się wpisują w założenia i dążenia do osiągnięcia celów ?zielonej umowy społecznej?.