Europejski Zielony Ład i nasze działania. Co wiemy o Europejskim zielonym ładzie? Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z publikacją: Nasze działania mają na celu zbliżyć interesariuszy zielonego ładu w codziennej pracy projektowej. Nasze małe sukcesy („zielone miejsca pracy”) dobrze się wpisują w założenia i dążenia do osiągnięcia celów „zielonej umowy społecznej”.