W dniu 04 października br. uczestnicy projektu SIĘGNIJ PO WIĘCEJ! rozpoczęli indywidualne szkolenia zawodowe. Organizatorem szkoleń jest firma RECENTIA Szkoły Kursy Szkolenia Marta Dajewska z Lubina. Program szkoleń został opracowany indywidualnie dla każdego uczestnika w zawodach: pomoc kuchenna, sprzedawca z elementami marketingu oraz serwisant rowerów. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają świadectwo ukończenia szkolenia oraz przystąpią do egzaminu zewnętrznego. Pozytywny wynik egzaminu w standardzie VCC potwierdzi kwalifikacje w zawodzie oraz kompetencje uzyskana przez uczestników.