Zajęcia w projektach realizowane są zgodnie z założeniami. W bieżące prace projektowe zaangażowali się nasi wolontariusze -specjaliści aby wspierać uczestników i budować nowe relacje z rynkiem pracy. Korespondencje prosimy wysyłać pocztą tradycyjna lub kurierem; można również pozostawić w skrzynce na korespondencję ? jedna znajduje się na parterze budynku, druga na drzwiach wejściowych do biura fundacji.