. Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski, zakończyła staże zawodowe. Młode osoby otrzymały propozycje pracy w pow. wałbrzyskim, niektórzy skorzystali z bonu na zasiedlenie i podjęli pracę we Wrocławiu. Większość uczestników po zakończonym stażu zadeklarowała podjęcie dalszej nauki oraz podejmowanie pracy w miejscowościach, w których będą kontynuować dalszą edukację. Wszyscy zadeklarowali kontakt z biurem fundacji w zakresie monitoringu ich ścieżki rozwoju zawodowego i ewentualnego wsparcia w przyszłości.