Zapraszamy uczestników projektu do zapoznania się z harmonogramem działań zaplanowanych w Zadaniu 2. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE. Zajęcia odbywać się będą w grupach 8 osobowych, w wynajętych salach szkoleniowych w Wałbrzychu, w Nowej Rudzie i Polkowicach

. Każda grupę będzie wspierał psycholog, który przeprowadzi z uczestnikami w danej grupie warsztaty motywacyjne, indywidualne wsparcie psychologiczne, trening umiejętności pracowniczych oraz dokona oceny umiejętności pracowniczych uczestników. Zgodnie z projektem, 16 uczestników otrzyma wsparcie w zakresie treningu umiejętności pracowniczych, który zakończy trzy etapowe wsparcie motywacyjno-aktywizujące.

Harmonogram wsparcia