• 20 kwietnia 2015

Konferencja w Bielawie

11 kwietnia br. w Bielawie odbyła się  konferencja podsumowująca projekt Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski. W ramach konferencji zaprezentowano osiągnięcia projektu: jego cele, działania, rezultaty, warsztaty różnorodności, mentoring międzypokoleniowy; wygłoszono wykłady pt.:

  • „Bioróżnorodność Polski, Zmiany Klimatyczne i Ekonomiczne Wartości Ekosystemów”
  • „Dobre Praktyki w ochronie różnorodności biologicznej stosowane w krajach:  Polska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein”

Konferencję zakończono dyskusją uczestników nt. bioróżnorodności oraz ochrony ekosystemów w Polsce oraz krajach darczyńców projektu oraz deklaracja dalszej pracy nad rozwojem Polskiej Mapy Bioróżnorodności na naszym portalu www.ppbio.pl.

Loading
Facebook