11 kwietnia br. w Bielawie odbyła się konferencja podsumowująca projekt Międzypokoleniowa wymiana wiedzy o bioróżnorodności Polski. W ramach konferencji zaprezentowano osiągnięcia projektu: jego cele, działania, rezultaty, warsztaty różnorodności, mentoring międzypokoleniowy; wygłoszono wykłady pt.: — –?Bioróżnorodność Polski, Zmiany Klimatyczne i Ekonomiczne Wartości Ekosystemów?

-?Dobre Praktyki w ochronie różnorodności biologicznej stosowane w krajach: Polska, Norwegia, Islandia, Lichtenstein?

Konferencję zakończono dyskusją uczestników nt. bioróżnorodności oraz ochrony ekosystemów w Polsce oraz krajach darczyńców projektu oraz deklaracja dalszej pracy nad rozwojem Polskiej Mapy Bioróżnorodności na naszym portalu www.ppbio.pl.