Nowe projekty na start. Fundacja rozpoczęła realizację nowych projektów w ramach RPO WD 2014-2020. Priorytet 9. Włączenie społeczne, działanie 9.1 Aktywna integracja, pt. ?Aktywnie w stronę zmian? oraz ?Akademia pozytywnej zmiany?. Zapraszamy do zakładki Projekty/w realizacji do zapoznania się dokumentacja projektową. Osoby chętne do udziału w projekcie zapraszamy. Biuro projektu te. 71 3445036, 572107941, biuro.porktu@eco-innova.pl