Fundacja ECO-INNOVA (Lider projektu) w partnerstwie z Noworudzką Szkołą Techniczną rozpoczęła realizacje projektu pt. AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w okresie XI.2016 ? VII.2017.

Wartość dofinansowania 383 657,50 zł. Celem głównym projektu jest podniesienie do VIII.2017r., poziomu aktywizacji zawodowej min. 90% uczestników projektu, tj. bezrobotnych/biernych/poszukujących pracy niskokwalifikowanych mieszkańców wybranych 12 powiatów woj. dolnośląskiego poprzez objecie ich kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciem, dostosowanym do ich potrzeb i możliwości.