Uczestnicy projektu Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyski, odbywający staże podejmują zatrudnienie poza miejscem zamieszkania. 5 uczestników zgłosiło chęć podjęcia pracy w miejscowościach odległych ponad 80 km od miejsca zamieszkania.

W ramach projektu 4 uczestników otrzyma wsparcie w postaci bonu na zasiedlenie w kwocie 8,1 tys. zł. Indywidualne wsparcie pośrednika pracy przyczyniło się do podjęcia zatrudnienia w zawodach kucharz, kelner, pracownik administracyjno-biurowy w miejscowości Wrocław.