W dniu 30 września 2017r. zakończyliśmy realizację projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ?TAK! Zaplanowane cele projektu jak również wszystkie wskaźniki w tym najważniejszy zatrudnienia zostały osiągnięte. 70% uczestników projektu podjęło zatrudnienie u lokalnych pracodawców, w zawodach zgodnie z nabytymi kwalifikacjami zawodowymi podczas uczestnictwa w projekcie.