W dniu 31 lipca br. zakończyliśmy realizacje projektu ?Przez aktywność do zatrudnienia?. Zaplanowane cele, rezultaty i wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zostały osiągnięte. Wszystkie uczestniczki projektu (grupa NEET) uzyskały kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem instytucji organizującej egzamin zewnętrzny w zawodach: pracownik obsługi biurowej, sprzedawca z elementami marketingu, sprzedawca z elementami marketingu i obsługa kasy fiskalnej. Dziękujemy za udział w projekcie.