Projekty pt. ZAWODOWY IMPULS! oraz Mamy POWER do działania! zakończone. Informujemy uczestników projektu, pracodawców i wykonawców usług, że do dnia 9 kwietnia br. biuro projektów przyjmuje do rozliczenia: wnioski o zwrot kosztów dojazdu na zajęcia/ szkolenie/ staż, które nie zostały przez uczestników złożone w okresie realizacji wsparcia; listy obecności na stażu w m-cu marcu br.; faktury, rachunki, dokumenty uzupełniające; wnioski o refundacje wynagrodzeń opiekunów stażystów. Po dniu 9 kwietnia 2021r., wymienione dokumenty nie będą przyjmowane, tym samym uczestnicy i wykonawcy tracą prawo do otrzymania zapłaty.