Uczestniczki projektu (12 os.) w ramach współpracy z doradcą zawodowym brały udział w identyfikacji swoich potrzeb zawodowych i sposobów aktywizacji. Spotkania z doradcą zawodowym odbywały się w wynajętych salach w Nowej Rudzie i Głogowie. Dla każdej uczestniczki został opracowany Indywidualny Plan Działania określający konkretne cele zawodowe w odniesieniu do jej osobistego potencjału. W ramach indywidualnego poradnictwa zawodowego, uczestniczki otrzymały wsparcie doradcy zawodowego w zakresie budowania siebie jako atrakcyjnego pracownika, analizy regionalnego rynku pracy, funkcjonujących ofert edukacyjnych na regionalnym rynku, tworzenia dokumentów aplikacyjnych, kształtowania postawy proaktywnego funkcjonowania na rynku pracy z określeniem ścieżki kariery. Uczestniczki zostały przygotowane do udziału w kolejnym zadaniu ?Wsparcie doradcze i pośrednictwo pracy?.