• 10 kwietnia 2020

Realizacja projektów w czasie epidemii.

Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczących, działania  w naszych projektach realizowane są z zachowaniem  obowiązujących przepisów rządowych oraz organów sanitarnych.  Realizowane są zajęcia indywidualne z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Uruchomiliśmy konsultacje zdalne uczestników z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, mentorem, trenerem aktywnego poszukiwania pracy, na adresy mailowe  biuroprojektu@eco-innova.pl    office@eco-innova.pl w treści informacji prosimy wpisać kto ma się skontaktować i podać nr telefonu bądź adres mailowy. Informacje w biurze projektu adres jw. tel. 572107941.

Facebook