Informujemy, że zgodnie z zaleceniami Instytucji Pośredniczących, działania w naszych projektach realizowane są z zachowaniem obowiązujących przepisów rządowych oraz organów sanitarnych. Realizowane są zajęcia indywidualne z zachowaniem maksymalnych środków bezpieczeństwa sanitarnego. Uruchomiliśmy konsultacje zdalne uczestników z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, mentorem, trenerem aktywnego poszukiwania pracy, na adresy mailowe biuroprojektu@eco-innova.pl office@eco-innova.pl w treści informacji prosimy wpisać kto ma się skontaktować i podać nr telefonu bądź adres mailowy. Informacje w biurze projektu adres jw. tel. 572107941.