Z ostatnim dniem marca br. zakończono realizację projektu „Wsparcie na starcie! Indywidualna i kompleksowa pomoc w wejściu na rynek pracy osób młodych zamieszkujących powiat wałbrzyskim” w partnerstwie z Fundacją Ekspert-Kujawy. W ramach projektu przeprowadzono aktywizację zawodową 65 osób młodych z grupy NEET (15-24 lat) zamieszkałych na terenie pow. wałbrzyskiego ziemskiego. Uczestnicy projektu otrzymali kompleksowe wsparcie w tym szkolenia zawodowe i staże. Podczas szkoleń zawodowych i staży u lokalnych pracodawców, uczestnicy projektu pozyskali również wiedzę w zakresie stosowania technologii ICT w wykonywanych zawodach.