Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmyrekrutacjęw pow. kłodzkim i pow. dzierżoniowskim osób chętnych do uczestnictwa na zajęciach kursu komputerowego ECDL Start, które będą prowadzone w ramach projektu pt. ?Z komputerem na TY ? kursy ECDL podnoszące kwalifikacje, wiedzę i umiejętności obsługi komputera wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego? współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego na terenie woj. dolnośląskiego.

Kurs komputerowy jest adresowany do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo w wieku od 25 do 64 roku życia. Zakwalifikowane osoby uczestniczą w zajęciach w grupach 10 osobowych. Kurs trwa 64 godziny, zajęcia odbywają się w Sali wyposażonej w sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu, 4 godz. dziennie, pięć dni w tygodniu. Zajęcia prowadzi trener IT, uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz poczęstunek.

Po zakończeniu kursu uczestnicy przystępują do egzaminu zgodnie ze standardem kształcenia ECDL (EuropeanComputerDrivingLicence rozumiany jako Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych) prowadzonego przez niezależnego egzaminatora z listy Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Standard kształcenia i przebieg egzaminu są opisane na portalu www.ecdl.pl

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt office@eco-innova.pl lub 71 3445036