W związku z szacowaniem ceny usługi na wykonanie badań lekarskich dla uczestników projektu, w ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy zainteresowane podmioty/ osoby wykonujące zawodowo usługi medyczne, o składanie ofert na wykonanie usługi zgodnie z załączonym zapytaniem, na formularzu, który znajduje się tutaj.