Zapraszamy podmioty prawne oraz osoby
prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na poniżesz usługi:
-Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia grupowe/warsztaty w projekcie ?AKADEMIA
POZYTYWNEJ ZMIANY? -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj
-Rozeznanie rynku na usługi cateringu dla uczestników na zajęcia grupowe w projekcie ?AKADEMIA
POZYTYWNEJ ZMIANY? -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj
-Rozeznanie rynku na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego w projekcie ?AKADEMIA
POZYTYWNEJ ZMIANY? -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj
-Rozeznanie rynku na usługi ubezpieczenia NNW uczestników w projekcie ?AKADEMIA POZYTYWNEJ
ZMIANY? -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj