Zapraszamy podmioty prawne oraz osoby
prowadzące działalność gospodarczą do składania ofert na poniżesz usługi:
-Rozeznanie rynku na wynajem sal na zajęcia grupowe/warsztaty w projekcie „AKADEMIA
POZYTYWNEJ ZMIANY” -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj
-Rozeznanie rynku na usługi cateringu dla uczestników na zajęcia grupowe w projekcie „AKADEMIA
POZYTYWNEJ ZMIANY” -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj
-Rozeznanie rynku na usługi indywidualnego poradnictwa prawnego w projekcie „AKADEMIA
POZYTYWNEJ ZMIANY” -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj
-Rozeznanie rynku na usługi ubezpieczenia NNW uczestników w projekcie „AKADEMIA POZYTYWNEJ
ZMIANY” -wsparcie dla uchodźców z Ukrainy, zapytanie tutaj