W związku z szacowaniem ceny usługi na wynajem sali dla uczestników projektu w ramach procedury rozeznania rynku, zapraszamy zainteresowane podmioty o składanie ofert na wykonanie usługi zgodnie z załączonym zapytaniem, na formularzu który znajduje się tutaj.