W ramach rozeznania rynku na usługi psychologiczne, zapraszamy osoby lub firmy wykonujące usługi wsparcia psychologicznego do składania ofert na usługi psychologa dla uczestników projektu pt. Mamy POWER do działania! Szczegóły zapytania znajdują się w dokumencie Rozeznanie rynku usługi psychologa wraz z formularzem oferty.

Zapraszamy do składania ofert zgodnie ze wskazaniem w załączonych dokumentach.

Rozeznanie rynku usługi psychologa i formularz oferty