• 25 lipca 2017

Rozpoczęła się realizacja II Edycji projektu Przez aktywność do zatrudnienia.

Zakwalifikowane uczestniczki otrzymują wsparcie doradcy zawodowego, który określi ścieżkę rozwoju zawodowego i przeprowadzi identyfikację potrzeb zawodowych i sposobów aktywizacji każdej uczestniczki. Uczestniczki II Edycji otrzymają Indywidualny Plan Działania określający konkretne cele zawodowe w odniesieniu do jej osobistego potencjału. W następnej kolejności odbędą warsztaty motywacyjne, indywidualne spotkania z psychologiem oraz wezmą udział w treningu kompetencji pracowniczych.

Facebook