Firma RECENTIA Szkoły kursy Szkolenia Marta Dajewska w Lubinie, prowadzi szkolenia w zawodzie Pracownik obsługi biurowej oraz Sprzedawca z marketingiem z kasą fiskalną. Szkolenie odbywa się w standardzie VCC. Na zakończenie szkolenia uczestniczki przystąpią do egzaminu zewnętrznego, który będzie przeprowadzony przez egzaminatora z Fundacji VCC. Jeżeli zdadzą egzamin, to otrzymają certyfikat kwalifikacji zawodowych, który jest rozpoznawalny wśród polskich i europejskich przedsiębiorstwach.