Rozwijanie współpracy międzynarodowej. Fundacja nawiązała współpracę z fundacją edukacji ekologicznej w Norwegii. W ramach współpracy planowane są szkolenia i warsztaty w zakresie tworzenia nowoczesnych form edukacji ekologicznej z zastosowaniem technologii ICT. Nasz partner zamierza odwiedzić Polskę jeszcze w tym roku aby poznać potrzeby naszego regionu w zakresie edukacji ekologicznej i dokładniej określić szczegóły współpracy.