Uczestniczki projektu otrzymają pierwsze wsparcie pośrednika pracy. Indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy odbywać się będą w Regionalnym Centrum Energii Odnawialnej w Głogowie. W ramach wsparcia na cyklicznych spotkaniach z pośrednikiem pracy, uczestniczki otrzymają oferty pracy, pomoc przy wyborze pracodawców zgodnie ich oczekiwaniami, wspólnie z pośrednikiem pracy będą tworzyć swoje Portfolio do wykorzystania na spotkaniach z pracodawcami oraz do prezentacji podczas Dni Kariery.