• 20 października 2017

Staże zawodowe uczestniczek II Edycji projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA rozpoczęte.

Wszystkie uczestniczki II Edycji projektu zostały przygotowane do odbycia stażu zawodowego zgodnie z nabytymi kwalifikacjami. Staże są realizowane na terenie trzech powiatów. Niektóre uczestniczki rozważają podjęcie zatrudnienia po zakończeniu stażu u innych pracodawców z powodu wyraźnych różnic płacowych. Minimalne krajowe wynagrodzenie nie jest satysfakcjonujące dla niektórych uczestniczek. Zespół projektowy prowadzi monitoring zapotrzebowania lokalnego rynku na pracowników o profilu uczestniczek projektu.

Facebook