Pierwsze staże uczestniczki projektu realizują w handlu, a kolejne w usługach, na stanowiskach profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu oraz pracownik obsługi biurowej. Pośrednik pracy i doradca klienta osiągnęli porozumienie z pracodawcami i uczestniczkami w zakresie realizowania stażu na terenie pow. głogowskiego i lubińskiego. Ponieważ ofert pracy nie brakuje, zatem pośrednicy rokują, że wszyscy uczestnicy ww. projektów znajdą swoje zawodowe miejsce na rynku pracy.