12 uczestników projektu w tym miesiącu rozpocznie szkolenie komputerowe ? poziom podstawowy, wg standardu ECDL Base. Zaplanowane szkolenie komputerowe zakończy się egzaminem zewnętrznym i wydaniem certyfikatu jednostki akredytowanej, wpisanej w Bazie Usług Rozwojowych PARP. Dla wszystkich uczestników projektu przygotowywane są indywidualne szkolenia zawodowe, zgodnie ich ścieżką rozwoju zawodowego i możliwościami zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.