Szkolenie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu w standardzie VCC rozpoczęte. Dwóch uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK! oraz osiem uczestniczek projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA, rozpoczęło szkolenie zawodowe w zawodzie Pracownik obsługi biurowej. Uczestnicy i uczestniczki wezmą udział w wykładach i warsztatach przygotowanych zgodnie z programem szkolenia, które obejmuje trzy moduły tematyczne: Planowanie oraz organizowanie pracy handlowca, Umiejętności sprzedażowe, Podstawy marketingu. Szkolenie zakończy się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu kwalifikacyjnego VCC w tym zawodzie.