• 15 stycznia 2018

Trwają staże zawodowe uczestniczek II Edycji projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA.

11 uczestniczek odbywa staże zawodowe u 9 pracodawców w pow. głogowskim, polkowickim i lubińskim. Dwie uczestniczki podjęły pracę w tym jedna w Holandii. Uczestniczki odbywają staże zgodnie z nabytymi kwalifikacjami: profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu i obsługa kasy fiskalnej oraz pracownik obsługi biurowej.

Facebook