• 2 lutego 2022

Tworzymy nowe projekty partnerskie

Tworzymy nowe projekty partnerskie. W ramach współpracy międzynarodowej, fundacja podjęła współpracę z podmiotami UE wdrażającymi nowe technologie wytwarzania energii z naturalnych zasobów. Menadżerowie stron zamierzają podpisać umowę o współpracy do końca marca br.

Facebook