• 5 czerwca 2017

Uczestnicy projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA-TAK!

zakończyli indywidualne szkolenie Profesjonalny sprzedawca z elementami marketingu, zdali egzamin zewnętrzny przeprowadzony przez egzaminatora Fundacji VCC. Uczestnicy otrzymali zaświadczenie ukończenia szkolenia, otrzymają również certyfikaty kwalifikacji zawodowych w standardzie VCC zgodnie z nabytą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Rozpoznawalny certyfikat kwalifikacji zawodowych wydany przez Fundację VCC, ułatwi uczestnikom aktywizację zawodową nie tylko na lokalnym rynku pracy ale również w UE.

Facebook