Do końca listopada wszystkie uczestniczki I Edycji zakończa staże zawodowe. Kilka z nich nie podejmie zatrudnienia z powodu opieki nad osoba zależną, podjęcia nauki oraz pogorszenia stanu zdrowia. W dwóch przypadkach, mimo wcześniejszych deklaracji pracodawca po zakończeniu stażu nie zatrudni uczestniczek. Pośrednik pracy przygotował nowe oferty pracy dla uczestniczek, które potrzebowały wsparcia w tym zakresie.