odbywają się staże zawodowe uczestników projektu Aktywizacja zawodowa- Tak i Przez aktywność do zatrudnienia. Uczestnicy na stażach zawodowych wykonują prace zgodnie z nabytymi kwalifikacjami na szkoleniach w zawodzie pracownik terenów zielonych, sprzedawca oraz pracownik obsługi biurowej. Opiekunowie stażystów w przedsiębiorstwach dbają o wykonywanie zadań zapisanych programie stażu oraz analizują umiejętności i kompetencje uczestnika na danym stanowisku pod kątem przyszłego zatrudnienia. Większość uczestników ma zapewnioną pracę w przedsiębiorstwach w których odbywają staże, pod warunkiem, że spełnia oczekiwania pracodawców.