W dniu 3 lipca br. odbyła się wizyta studyjna seniorów z Gminy Dziadowa Kłoda w Coolturanym Klubie Seniora w Twardogórze, zorganizowana w ramach projektu ?Aktywny i nowoczesny senior?. Program wizyty obejmował spotkanie seniorów z obu miejscowości w Bibliotece Publicznej w Twardogórze, zapoznanie się seniorów przy kawie, prezentację dorobku i osiągnięć Coolturalnego Klubu Seniora, dyskusję nad potrzebami seniorów w obu gminach w zakresie zwiększenia aktywności społecznej, ogłoszenie konkursu czytelniczego oraz wycieczkę po Twardogórze ze wskazaniem zabytków i miejsc kulturalnych. Wizyta studyjna zakończyła się uroczystym obiadem oraz komunikatem stron o podjęciu współpracy seniorów.