Każdy z uczestników projektu objęty jest wsparciem pośrednika pracy w każdej formie aktywizacji i ma do niego stały dostęp. Pośrednik pracy zaprasza uczestników projektu na spotkania z pracodawcami w dniu 24 lutego, 06 i 17 marca br. Potwierdzenie terminu, godziny i miejsca spotkania odbędzie się telefonicznie lub przez Internet w kontakcie bezpośrednim pośrednika pracy z uczestnikiem.