24 uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA ? TAK!, otrzymało indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. Dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania oraz wyznaczona ścieżka wsparcia przez specjalistę rynku pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do rozpoczęcia zajęć zaplanowanych w Zadaniu 2. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE, w ramach którego otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe: WARSZTATY MOTYWACYJNE (12h/gr. x 3gr.) INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE (śr.3h/os.) TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNICZYCH (12h/gr. x 2 gr.)