• 12 stycznia 2017

Zakończono indywidualne wsparcie doradcy zawodowego

24 uczestników projektu AKTYWIZACJA ZAWODOWA – TAK!, otrzymało indywidualne wsparcie doradcy zawodowego. Dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania oraz wyznaczona ścieżka wsparcia przez specjalistę rynku pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do rozpoczęcia zajęć zaplanowanych w Zadaniu 2. WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE, w ramach którego otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe:
WARSZTATY MOTYWACYJNE (12h/gr. x 3gr.)
INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE (śr.3h/os.)
TRENING UMIEJĘTNOŚCI PRACOWNICZYCH (12h/gr. x 2 gr.)

Facebook