Wszystkie uczestniczki otrzymały propozycje pracy u lokalnych przedsiębiorców. Sześć uczestniczek podjęło zatrudnienie zgodnie z nabytymi w projekcie kwalifikacjami.