• 20 marca 2018

Zakończyły się staże zawodowe.

Zakończyły się staże zawodowe dla siedmiu uczestniczek z II Edycji projektu PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA. Wszystkie uczestniczki otrzymały propozycje pracy u lokalnych przedsiębiorców. Sześć uczestniczek podjęło zatrudnienie zgodnie z nabytymi w projekcie kwalifikacjami.

Facebook